Шахматът развива логическото мислене на децата!

Мисия на неправителствената организация

Да работи за разпространение на знания за шахмата; организиране на групи и подготовка на състезатели и отбори за участие във вътрешни и международни състезания и турнири; изграждане на материална база и др.

Цели на организацията

Да съдейства за развитието и утвърждаването на шахмата в община Сливница и България.  
Да организира практикуването на шахмата от различните възрастови групи.  
Да осигурява участието на различните отбори в състезания.  
 
Повече информация (копирайте URL адреса от целия ред):  
 
http://chess.slivnitsa.com/about-slivnitsa-chess-club

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info